744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Habarlar
26.03.2024
Çalik Enerji türk kompaniýasy Türkmenistanda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

Türkiýäniň Çalik Enerji energetika kompaniýasy Türkmenistanda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde kuwwaty 1,574 MWt bolan birleşdirilen aýlaw elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin Germaniýanyň “Commerzbank” bankyndan we Şweýsariýanyň Eksport Karz Agentliginden (ECA) 586 million ABŞ dollary möçberinde maliýe kepilligini aldy. Bu barada Halkara habarlar merkezi habar berýär.

Elektrik stansiýasynyň gurluşygy 40 aý dowam eder, şol döwürde Commerzbank Çalyk Enerjiniň adyndan Türkmenistanyň döwlet energiýa kompaniýasy bolan benefisiara şertnama obligasiýalaryny berer.

28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan derýasynyň Türkmenbaşy etrabynda 1574 MWt birleşdirilen aýlaw elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin “Türkmenenergo” “Çalik Enerji Sanayi” we “Ticaret A.Ş.” bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berýän karara gol çekdi. (Türkiýe Respublikasy). Resminama laýyklykda desga 2027-nji ýylyň maý aýynda ulanyşa berler.

2023-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna layýklykda, Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasyna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda kuwwatlylygy 1574 megawatt bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny we ony energoulgama birikdirmek üçin gerek bolan elektrik geçiriji ulgamlary gurmak hem-de bar bolan döwlet elektrik stansiýalary üçin zerur bolan ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak barada Türkiýe Respublikasynyň «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.