744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Habarlar
27.03.2024
Daşary ýurtly işewürler suwuklandyrylan gaza isleg bildirdiler

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň 26-njy martdaky söwdalarynda içerki we daşarky bazarlarda ýurdumyzda öndürilýän nebithimiýa we ýeňil senagat önümleri uly islegden peýdalandy.

Türkiýeden we Birleşen Arap Emirliklerinden telekeçiler suwuklandyrylan gazy we «BND 60/90» kysymly nebit ýol bitumyny satyn almak boýunça «Türkmengaz» hem-de «Türkmennebit» döwlet konsernleri bilen geleşikleri baglaşdylar.

Içerki bazarda Türkmenistanyň işewür toparlarynyň wekilleri aşgarlanmadyk nah ýüplügini satyn almak barada Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen geleşik baglaşdylar.

Söwdalaryň dowamynda jemi bahasy 684 000 manatlyk we 315 200 dollarlyk 3 geleşik baglaşyldy.


Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy