744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Habarlar
17.04.2024
Hokkeý boýunça halkara ýaryş üstünlikli dowam edýär

Aşgabat şäherinde hokkeý bounça halkara ýaryş dowam edýär. Onuň ikinji güni hem çekeleşikli oýunlar bilen dowam etdi.

Ikinji günüň netijeleri şundan ybarat:

«Galkan» (Türkmenistan) — «Oman Nationals» (Oman) — 15:1.

Tapawutlananlar: Döwlet Hydyrow, Gurbanmyrat Taňňyýew, Arslan Geldimyradow, Baýmyrat Baýmyradow, Begenç Döwletmyradow, Perhat Atekäýew, Erkin Kakabaýew (2 şaýba), Pawel Barkowskiý (2 şaýba), Döwrangeldi Baýjaýew, Muhammetýar Nuryýew, Öwezguly Esenow, Nowruz Baýhanow (2 şaýba) — Ibrahim Al-Gabsi.

«Wolat» (Belarus) — «Team Türkiye» (Türkiýe) — 3:0.

Tapawutlananlar: Swýatoslaw Zasadkiý, Eduard Grinn, Arseniý Ýankowskiý.

«Ice Box Iran Mall» (Eýran) — «Bahrain Ice Hockey Club» (Bahreýn) — 8:1.

Tapawutlananlar: Gafuri Arşiýa (2 şaýba), Heidari Amir (2 şaýba), Keýhanfar Jalal, Taiik Hossein, Gaharzade Matin, Abdollahi Mahbod — Abdulla Mohamed Hulaif Saýer.

«Akmola» (Gazagystan) — «Dordoý» (Gyrgyzystan) — 5:3.

Tapawutlananlar: Wladislaw Kurmelewskiý (3 şaýba), Stanislaw Smaglýuk, Mihail Tarasow — Mamed Seýfulow, Ersultan Mirbekow.

Şeýlelikde, ýaryşyň ikinji gününiň netijesine görä, «A» toparçada «Galkan» topary 6 utuk bilen öňdeligi eýeleýär. «Feniks» we «Ice Box Iran Mall» toparlary 3 utuk bilen 2-3-nji orunlarda ornaşdy. «Oman Nationals» we «Bahrain Ice Hockey Club» toparlary degişlilikde 4-5-nji orunlary eýeleýärler. «B» toparçanyň başyny 6 utuk bilen «Akmola» topary çekýär. «Adihis-Kazan» we «Wolat» 3 utuk bilen 2-3-nji orunlarda ýerleşýärler. «Dordoý» hem-de «Team Türkiye» toparlary 4-5-nji orunlary eýeleýärler.

Ýeri gelende bellesek, çäräniň medeni maksatnamasyna laýyklykda ýaryşa gatnaşyjylar paýtagtymyz Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň gözel ýerlerine aýlanyp gördüler.

 

Çeşme: Türmenmetbugat