744036, Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 56-njy jaýy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
Habarlar
18.03.2024
Daşary ýurtly alyjylar suwuklandyrylan gaza isleg bildirýärler

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geçen hepdede geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Maltanyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosinini, A-92 kysymly awtoulag benzinini, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, suwuklandyrylan gazy, ýangyç mazudyny, binýatlyk ýagy, gaplaýyş plýonkasyny satyn aldylar. Mundan başga-da, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gaz we karbamid Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň geleşikleriniň esasyny düzdi.

Şeýle hem daşary ýurt puluna Türkiýäniň hem-de Azerbaýjanyň telekeçilerine tekiz bolýalan we žakkard tüýjümek önümler, nah ýüplük hem-de arassalanan nah ýüplük galyndylary ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 77 million 23 müň dollaryndan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin jemi bahasy 28 million 225 müň manatdan gowrak bolan float list aýnany, nah ýüplügi, nebit ýol bitumyny hem-de el halylaryny satyn aldylar.

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agenligi